Skip to main content
Naslovnica

Rječnik pojmova

A

Alzheimerova bolest

oblik progresivne demencije ili gubitka pamćenja, kod kojih se javlja propadanje živčanih stanica

Anamneza

skup podataka o bolesniku koji se odnosi na njegove životne prilike, nasljednost bolesti, preboljele bolesti, odnosno okolnosti koje su prethodile stanju bolesti

Apetit ili tek

želja za jelom [dobiti/izgubiti apetit]

Aspiracija

udisanje hrane i tekućine, sekreta iz usne šupljine ili oboje

D

Dehidracija

manjak tjelesne vode, a obično i elektrolita

Dekubitus

zaležano mjesto na tijelu bolesnika, rane na tkivu uzrokovane dugotrajnim ležanjem u istom položaju

Disfagija

pojam koji opisuje smetnje gutanja ili otežano gutanje

Dvanaesnik

dio tankog crijeva koji počinje niže od želuca; duodenum

E

Endoskopski

način izvođenja pretrage (ili zahvata) pojedinih šupljih organa s pomoću endoskopa

Enteralna prehrana u širem smislu

svaki oblik primjene enteralnih pripravaka

Enteralna prehrana u užem smislu

podrazumijeva dopremanje enteralnih pripravaka sondom u probavni sustav

Enteralni pripravak

pripravak za prehranu bolesnika posebno je kategorizirana hrana koju nazivamo „hrana za posebne medicinske potrebe“

Epiglotis

poklopac grkljana koji prilikom gutanja zatvara ulaz u grkljan i tako sprječava da hrana uđe u dišne putove

Ezofagealna disfagija

disfagija koja obuhvaća dio jednjaka, kao i mjesto gdje jednjak prelazi u želudac („niska“ disfagija)

F

Facijalni

onaj koji je na licu ili u licu

Fizioterapeut

zdravstveni stručnjak koji rehabilitira osobe s problemima izazvanima bilo kojim poremećajem koji se odražava na sustav za pokretanje ili onesposobljenost koja je posljedica tih poremećaja

G

Gastropareza

poremećaj rada želuca prilikom kojeg je onemogućeno pravilno pražnjenje želuca te se hrana sporije potiskuje u dvanaesnik

Gutanje

složena aktivnost koja podrazumijeva osjet i pokret te koja se odnosi na prijenos hrane od usta do jednjaka i želuca

I

IDDSI stupanj

stupanj ugušćivanja hrane prema Međunarodnom odboru za standardizaciju dijete za disfagiju

Ileum

zadnji dio tankog crijeva, „vito crijevo“

Indeks tjelesne mase

način za procjenu uhranjenosti koji se računa tako da podijelimo tjelesnu masu (kg) s kvadratom tjelesne visine u metrima (m2)

J

Jednjak ili ezofagus

šuplja mišićna cijev, koja se pruža od ždrijela i nastavlja iza dušnika i srca, pa kroz sredoprsje pruža do dijafragme te kroz njezin uzak otvor prelazi u želudac

Jejunum

dio tankog crijeva između dvanaesnika i ileuma

K

Kalorija

mjera za energiju koju organizam dobiva iz hrane

Konzistencija

ljepljivost, gustoća (u otopinama i polutekućim tijelima)

L

Logoped

stručnjak za granu medicine, psihologije i fonetike, koji se bavi proučavanjem i otklanjanjem govornih mana i drugih poremećaja koji obuhvaćaju funkciju govornih organa

M

Malapsorpcija

nedovoljna apsorpcija hranjivih tvari u tankom crijevu; javlja se kod mnogih bolesti

Mijastenija gravis

bolest koja se očituje slabošću mišića i javlja se u epizodama, a uzrokovana je gubitkom ili disfunkcijom receptora za signalnu molekulu važnu za kontrakciju mišića

Motilitet

spontano pokretanje, bez izvanjske pomoći

Multipla skleroza

kronična upalna bolest središnjeg živčanog sustava

N

Nazoduodenalna sonda (NDS)

hranidbena sonda koja se postavlja u dvanaesnik, a uvodi se kroz nosnu šupljinu

Nazogastrična sonda (NGS)

hranidbena sonda koja se postavlja u želudac, a uvodi se kroz nosnu šupljinu

Nazojejunalna sonda (NJS)

hranidbena sonda koja se postavlja u jejunum, a uvodi se kroz nosnu šupljinu

Neurolog

liječnik specijalist za bolesti središnjeg živčanog sustava i perifernih živaca

Neurologija

grana medicine koja se bavi bolestima živčanog sustava, mozga, kralježnične moždine, vegetativnih i perifernih živaca

Neuromuskularne spojnice

mjesta gdje se spajaju živčano i mišićno vlakno

O

Odinofagija

stanje bolnoga gutanja koje se može pojaviti zajedno s „niskom“ ezofagealnom disfagijom

Orofaringealna disfagija

disfagija kada bolest pogodi ždrijelo i početni dio jednjaka, odnosno početnu trećinu jednjaka („visoka“ disfagija)

P

Parkinsonova bolest

progresivna degenerativna bolest, općenito okarakterizirana drhtanjem, usporenošću pokreta, ukočenošću te abnormalnostima držanja tijela

PEG

perkutana endoskopski postavljena gastrostoma

PEJ

perkutana endoskopski postavljena jejunostoma

Perkutano

koji je primijenjen ili učinjen na koži ili preko kože

Peroralno

koji se događa kroz usta ili preko ustiju

Polimiozitis

autoimunosna bolest koja primarno zahvaća poprečno prugaste mišiće

Pothranjenost ili malnutricija

loša, manjkava prehrana, loša uhranjenost, s gubitkom tjelesne mase

R

Radiolog

specijalist u području radiologije – znanosti o oblicima zračenja koja proučava fizikalnu narav zrakȃ i njihovu primjenu, osobito u medicini, radi dijagnosticiranja i liječenja

Rehabilitacija

ponovno osposobljavanje bolesnih, ozlijeđenih ili invalidnih osoba za normalan život

Š

Škrob

polisaharid koji sadrži mnogo glukoza vezanih u lanac, bijele boje, bez okusa i mirisa, pričuvno skladište energije u biljkama (u krumpiru, žitaricama itd.)

U

Ugušćivanje

proces u kojem se vidi da tekućina postaje gušća ili gusta (kao poželjno i kao nepoželjno svojstvo)

Ulkus

lokalna površinska promjena organa ili tkiva, nastaje otpadanjem upalnog, odumrlog tkiva; vrijed, grizlica, čir

Usna šupljina

početni dio probavnog kanala; u njoj su smješteni zubi, jezik i žlijezde

Ž

Ždrijelo

zajednički cjevast organ dišnog i probavnog sustava